executive coaching

De kern van executive coaching is leiders te helpen effectief om te gaan met hun dilemma’s en hen te helpen nieuwe inzichten en werkwijzen effectief in te zetten voor de organisatie. Het is een ondersteunende een-tot-een relatie waarin vanuit respect gewerkt wordt aan het verbeteren van de bijdrage aan de organisatie.

 

De coach ondersteunt het proces van zijn cliënt bij de doorgaans zeer complexe keuzes die een grote invloed hebben op het wel en wee van de organisatie en het management team.

 

De focus van de coaching is meestal gericht op de strategie en performance van de organisatie maar de coaching kan ook gericht zijn op persoonlijke vragen en dilemma’s.

Terp van Hellouw

Welkom in ons nieuw centrum